La lluita contra Bolonya a la UAB

Videos, comunicats…

Archive for Abril de 2008

CREACIÓ LLISTA INFORMATIVA

Posted by Especial Bolonya a Abril 29, 2008

Si vols rebre butlletins actualitzats de les novetats a Especial Bolonya així com les últimes notícies sobre la reforma universitària, envia un correu a:

infoespecialbolonya(arroba)gmail(punt)com

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

ENTREVISTA HUGUET EL PERIÓDICO

Posted by Especial Bolonya a Abril 20, 2008

Entrevista al Periodico (19- 04 – 08)

-¿S’ha de donar més autoritat als rectors per poder
introduir canvis a la universitat?
–Sí, i això passa per modificar el sistema de
designació dels degans de les facultats, per exemple,
que no es diu enlloc que hagin de ser elegits.

–¿I com es pot fer?
–La reforma de la llei d’universitats de Catalunya
(LUC) dirà alguna cosa sobre aquesta qüestió. Una de
les possibilitats seria obrir la porta, si el consell
d’una universitat així ho decideix, a l’opció que els
equips rectorals es puguin constituir d’una altra
manera.

–¿Quin és ara el problema?
–El catedràtic està blindat davant un departament que
es blinda davant la facultat i que, al seu torn, es
mostra blindada davant del rector. En aquestes
condicions, l’exercici de l’autoritat partint de
l’interès comú és molt difícil. L’interès corporatiu
acaba predominant sobre l’interès general. L’única
manera de poder canviar és si el mètode d’elecció de
l’equip rectoral no depèn d’una suma de lobbies.

–¿I aquest canvi legislatiu es pot fer des de
Catalunya?
–La LUC pot aprofitar que aquesta és una qüestió que
no legisla la llei orgànica d’universitats (LOU). El
model que es proposi no té per què generalitzar-se,
però podem deixar més clar que ara hi ha una porta
oberta en aquesta direcció. A més podem incentivar
econòmicament aquesta opció.

–¿De quina manera?
–A través del finançament variable de les
universitats. La millora del govern forma part de la
millora de la gestió i es pot atorgar una prima als
que facin el pas.

–La part variable del finançament universitari encara
és petita.
–La tendència és que vagi creixent. Els passos són
lents, però arribarà un moment en què el conjunt del
finançament serà per objectius, com ja han fet a
Àustria. S’ha d’anar explorant el camí.

–¿És necessari introduir la mobilitat funcional del
professorat per ajustar-se als canvis en la demanda
d’estudis?
–Si som capaços de posar en funcionament el que
denominem la marca Universitat de Catalunya, una
superestructura que agrupi les públiques i en segons
quines coses també les privades, hauríem de tenir
mobilitat del professorat com a mínim entre
universitats. Almenys he detectat aquesta voluntat
entre els rectors.

–¿Quina opinió té de les protestes contra el procés
de Bolonya?
–Respecto molt les protestes sempre que es facin per
mètodes no violents, però sóc dels que creuen que quan
no hi ha solució, no hi ha problema. El procés de
Bolonya és una decisió adoptada per la Unió Europea,
de la qual no ens podem despenjar. Ni en el cas que
penséssim que és una operació d’alt risc podríem remar
contra
corrent. No té marxa enrere. Dit això, no crec que el
procés de Bolonya sigui dolent.

–¿Quins avantatges reporta?
–És una oportunitat d’estar en l’espai universitari
europeu, de sortir de l’espai espanyol. ¿No som tan
cosmopolites? Doncs ara es podrà començar un màster
aquí i acabar- lo en un altre país. Exercim de
cosmopolites, és una ocasió única. També és una
oportunitat única per portar a terme un replantejament
pedagògic.

–¿S’ensenya malament?
–Hi ha professors molt bons i dedicacions personals
que són discutibles. Si el canvi serveix per passar
del concepte d’ensenyament al d’aprenentatge, en què
el docent fa de guia, no es limita a llegir els
apunts, és positiu. Això no significa que una bona
classe magistral no sigui estupenda, però el professor
ha de ser magistral. Bolonya pot servir perquè les
millors pràctiques existents a la universitat
s’estenguin. Aprofitem-ho. Encara hi ha més. En un
mercat econòmic canviant, un sistema rígid de carreres
no porta enlloc. Ara es pot replantejar.

–Hi ha qui sosté que la universitat es posarà al
servei de l’empresa.
–És fals. La universitat ha de formar persones que
després han d’ocupar un lloc de treball. ¿Com
aconseguiríem que l’economia generés recursos per
poder mantenir una universitat que només filosofa? Ha
de filosofar, però també ha de fer altres coses. Que
surtin perfils que demana el mercat té una funció
social. Quan la universitat era un oasi de llibertat
se li demanava una altra cosa, però ara es deu a la
societat democràtica a la qual pertany.

La transformació del sistema universitari provocada
per la posada en marxa de l’espai europeu d’educació
superior el 2010, una mudança per al món universitari
equiparable a la que va comportar la creació de l’euro
per al mercat econòmic, ha reobert el debat sobre el
preu de les carreres de grau (equivalents a les
actuals diplomatures i llicenciatures) i postgrau, els
màsters. El conseller d’Innovació, Universitats i
Empresa, Josep Huguet, aposta per recórrer als
préstecs o crèdits salari per finançar almenys
determinats màsters, pels quals considera que s’ha de
demanar “un preu que s’ha d’aproximar al seu cost”,
segons ha declarat a aquest diari.
Huguet recorda que els preus universitaris “els
marcarà el ministeri”, però defensa que, en les
carreres de grau, els bons estudiants amb dificultats
econòmiques rebin beques generoses, mentre que en els
màsters, “que garanteixen l’ocupació laboral i no és
necessari que tothom els faci”, es recorri a la via
del crèdit salari.

PROPOSTA
“Els préstecs que concedia el Ministeri d’Educació no
s’esgoten”, denuncia, “perquè la gent està acostumada
a demanar un préstec per al pis, però no es vol
hipotecar per obtenir una formació”. “La cultura del
país ha de canviar”, reclama, “perquè el cost de la
formació és una inversió, no una despesa”. I anuncia
que per promoure la demanda dels crèdits existents
–“si hi ha uns diners disponibles a Madrid els hem
d’anar a buscar, en cas contrari no val queixar-se”–
té la intenció de concedir una prima econòmica a
aquells que accedeixin a un préstec ministerial.
Huguet diu que comparteix la preocupació dels que
exigeixen que l’aplicació del procés de convergència
universitària dissenyat a Bolonya garanteixi que ningú
es quedi sense poder anar a la universitat per raons
econòmiques, però també considera que és necessari
introduir canvis perquè “l’estudiant de classe alta
que va repetint cursos pagui”. Admet, no obstant, no
tenir “la solució màgica” perquè aquells que
compaginen estudis i feina ho puguin continuar fent,
perquè “és molt difícil exigir un nivell alt i no
dedicar-hi hores”.

http://www.elperiodico.com/default.asp?idpublicacio_PK=46&idioma=CAT&idnoticia_PK=501974&idseccio_PK=1021&h=

Enllaç entrevista

//–>
=46&idioma=CAT&idtipusrecurs_PK=7&idnoticia_PK=501959

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

DECLARACIONS CONSELLER HUGUET AL PUNT

Posted by Especial Bolonya a Abril 20, 2008

Entrevista a El Punt (20 – 04 -08 )

-Tenen valor per a vostè les protestes estudiantils
i referèndums com ara el que es va fer a la
Universitat de Lleida, on 1.500 estudiants van
demanar la congelació del procés?
-<<Qualsevol expressió pública té un valor.
En tindria més si sabéssim democràticament què
opinen tots els estudiants, i no només una minoria
activa. Bolonya és una decisió europea que és
irreversible. Per tant, o ens hi posem a sobre i ho
fem tan bé com sapiguem per treure’n un rendiment en
positiu, o anirem a contracorrent i desaprofitant el
profit que en pugui sortir. La por que alguns
estudiants expressen per la possible exclusió per
raons econòmiques, jo la comparteixo. Però la
comparteixo tant com algunes realitats actuals, en
què com deia Ramon Folch la classe treballadora paga
pràcticament a preu de ganga -costa menys la
matrícula a la universitat que portar un nen a la
guarderia- la mala dedicació, és a dir, paga els
estudis d’un estudiant gandul fill de casa bona.
Això sí que és antiprogressista i està passant ara,
sense Bolonya. Preocupa la inclusió, sí. La solució
és donar beques els primers anys i beques salari
després.

-Però acaba de dir que la fórmula de
beques-sou no funciona…
-<<Que un jove hipotequi el 80% del salari
per comprar totxo es veu bé; ara, que un jove
s’hipotequi per la formació es veu que no mola. Ho
hem de girar al revés, això! Hem de passar a
l’habitatge de lloguer i a la hipoteca per a la
formació. Si financem un màster a un alumne per ser
dirigent d’una multinacional, aquesta persona no pot
tornar a la societat part del que li han prestat per
fer aquests estudis? Sortirà cobrant una morterada
que el 90% dels treballadors no veurà en tota la
seva vida. Els primers cursos s’han de donar beques
perquè els més bons, si tenen problemes econòmics,
puguin estudiar, i en les etapes posteriors s’ha de
donar crèdits salari. Si ho fem així, la preocupació
per l’exclusió quedarà superada.CREIEM QUE NOMÉS
PODEN ESTUDIAR ELS MÉS BONS ??????

-Els contraris a Bolonya critiquen que es
vulgui posar la universitat al servei de
l’empresa…
-<<Ja m’agradaria que les empreses
s’impliquessin una mica més. Fins ara no ho han fet
i els bons investigadors treballen per universitats
estrangeres o per multinacionals. Com podem evitar
la fuga de cervells? Implicant les empreses d’aquí
amb la universitat. S’ha de parlar clar. El
Parlament és qui decideix un model d’estat del
benestar i qui li demana, per exemple, a la
universitat que li fabriqui 200.000 metges més. I la
universitat ho ha de fer! Això és negatiu? No fotem!
Si jo li demano mestres no em surti amb
especialistes de papallones. La universitat s’ha de
posar al costat d’allò que demana el mercat privat i
públic.

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Cap dels informes dels talls elèctrics del 4 de març no expliquen la càrrega a fosques dels Mossos d’Esquadra.

Posted by Especial Bolonya a Abril 18, 2008

Cap dels informes dels talls elèctrics del 4 de març no expliquen la càrrega a fosques dels Mossos d’Esquadra.

Gerència ha remet els informes tècnics de la direcció d’Arquitectura i Logística així com els informes de ENDESA i d”Alupú, SL (empresa de manteniment de les estacions de transformació de mitja tensió) demanats pels estudiants claustrals.

Tots tres informes fan un llistat de les averies registrades així com la durada dels talls i les zones afectades, sense que cap d’ells pugui explicar el tall produït a la zona del pati de Lletres, lloc a on es va produir la càrrega dels Mossos d’Esquadra contra els estudiants asseguts al terra en horari lectiu. La durada del tall va ser exactament la del temps de la càrrega contra els joves.

Durant la jornada, cap a les 18.30 es va tallar el subministrament durant una durada d’hora i mitja, segons informacions donades per Endesa a la direcció d’Arquitectura i Logística. Segons l’informe del Director d’Arquitectura i Logística “La naturalesa i tipologia de l’avaria (el curt-circuit dins d’una estació de transformació d’un cable de mitja tensió, que es va mig fondre en “fer massa tocant terra”) es inequívocament fortuïta i en cap cas es compatible amb una manipulació humana”.

Efectivament, segons el document emès per Endesa el 17 de Març, van haver-hi interrupcions del subministrament a diverses àrees del campus. Pel que fa a la Facultat de Lletres exactament es registren els següents:

“18:31:13 h……44 minutos 38 segundos.

20:08:45 h…… 02 minutos 58 segundos”.

La hora de la càrrega policial, segons l’hora registrada als dispositius digitals dels periodistes presents (càmeres digitals) i d’alguns dels estudiants que van poder registrar imatges amb els seus mòbils, l’hora del tall i de la càrrega va ser les 20.20 de la tarda i d’una durada superior als 3 minuts. És de destacar que cap dels informes tècnics facilitats inclouen aquest tall, amb la qual cosa, la versió dels estudiants (tall provocat per facilitar les tasques dels Mossos d’Esquadra i incrementar la sensació de inseguretat i pànic dels estudiants) pren força.

Recordem que el dia 6 de Març, el diari digital Tribuna Catalana va emetre una notícia segons la qual: “Diverses fonts consultades dels Mossos d’Esquadra han manifestat que la seva intervenció es va fer per ordre del rector de la UAB sense que s’haguessin produït greus alteracions ni danys a les instal·lacions públiques. Cosa que segons aquestes fonts hagués pogut comportar que abans d’intervenir aquest cos policial s’hagués obert una negociació entre el rectorat i els estudiants.”

La comunitat estudiantil ha manifestat el seu rebuig a la decisió del Rectorat i continua demanant la dimissió del Rector i del Secretari General, Rafael Grasa, per ser les persones directament implicades en la manca de diàleg amb els estudiants tancats i amb la decisió de carregar contra els estudiants concentrats fora de l’edifici de Lletres en suport dels seus companys i companyes tancades.

Els estudiants recorden que als Estatus de la UAB, pel que fa als principis d’actuació (art. 3) diu “ 1. Per a desenvolupar les seves activitats, la Universitat Autònoma de Barcelona s’inspira en els principis de llibertat, democràcia, justícia, igualtat i solidaritat. Aixa mateix a l’apartat 4 especifica ´“4. Són principis especialment proclamats i garantits:a) La llibertat de càtedra, de recerca i d’estudi, així com la llibertat d’expressió i de reunió dins dels recintes i campus de la universitat”

Aquests principis han sigut vulnerats tant a la càrrega dels Mossos d’Esquadra, com al tractament informatiu institucional. La carta de dimissió de l’Adjunt del Vicerector, Marti Marín Corberá, no va ser divulgada ni penjada al portal web de la UAB, tampoc el comunicat del Comitè de Vaga que convocava l’acció de solidaritat (integrat per estudiants i professors laborals i treballadors de tots quatre sindicats amb representació a la UAB: CC.OO, UGT, CGT i CAU). A diferència d’aquests textos, els comunicats del Consell de Govern i de la Degana de la Facultat de Lletres donant suport a la decisió de dissoldre violentament la concentració sense cap avís previ, van ser difusos per e-mail a tota la comunitat universitària (tret els estudiants).

Posted in Uncategorized | 1 Comment »

COMUNICAT DEPARTAMENT PREHISTÒRIA

Posted by Especial Bolonya a Abril 18, 2008

El Consell de Departament de Prehistòria, reunit en sessió ordinària el dia 9 d’abril, 2008, aprova per assentiment la següent declaració en relació als fets esdevinguts el dia 4 de març a la Facultat de Lletres:

El Departament de Prehistòria de la universitat Autònoma de Barcelona,

REPROVA:

a) El recurs a la intervenció policial per a resoldre un conflicte polític en el si de la comunitat universitària. Aquesta acció contradiu l’esperit de diàleg declarat pels mateixos òrgans de govern i constitueix un procediment impropi d’una societat democràtica i del tarannà declarat pels mateixos membres d’aquest equip.

b) L’agressió dels antiavalots dels Mossos d’Esquadra a un nombrós grup d’estudiants esdevinguda a l’exterior de l’edifici de la Facultat de Lletres. Aquesta intervenció fou  injustificada i innecessària per al desallotjament contra un grup que es manifestava pacificament, tal i com mostren alguns enregistraments en vídeo, i que originà una vintena de ferits entre els estudiants.

c) La reiterada justificació per part dels òrgans de govern de la universitat mitjançant comunicats oficials de la intervenció policial.

INSTA:

a) A la creació immediata d’una comissió paritària conformada per representants de les autoritats universitàries i del Comitè de Vaga del 6-M, i d’estudiants i treballadors de les Facultats de Lletres i Psicologia. Encarregada d’aclarir els fets succeïts el 4 de març donades les contradiccions existents en les versions presentades pel Rectorat i Deganat i pel Comitè de Vaga.

b) A la espera de la a difusió pública dels resultats de la investigació duta a terme per aquesta comissió, el Comitè de Vaga del 6-M ha de poder fer públic en igualtat de condicions que el Rectorat i el Deganat de la Facultat de Lletres la seva versió dels fets.

c) A oferir per part de la universitat assistència mèdica i jurídica a les persones ferides durant la càrrega policial del 4 de març.

d) Que no es prengui cap mesura legal ni administrativa contra els estudiants identificats.

e) A debatre en el si de la comunitat universitària i en el Claustre General l’aprovació d’un protocol que reguli les competències del Rector de recórrer a les forces de seguretat per a la resolució de conflictes.

Bellaterra, 9 d’abril 2008.

Posted in Uncategorized | 2 Comments »