La lluita contra Bolonya a la UAB

Videos, comunicats…

Archive for Juny de 2008

Protegit: ACTA DEL CONSELL GOVERN 5 MARÇ I SS

Posted by Especial Bolonya a Juny 14, 2008

El contingut està protegit amb contrasenya. Per veure’l, introduïu la contrasenya a continuació:

Posted in Uncategorized | Escriviu la vostra contrasenya per veure els comentaris.

Reclamacions pluralitat informativa

Posted by Especial Bolonya a Juny 11, 2008

“para G.Premsa@uab.cat fecha 09-mar-2008 13:54 asunto Notícies portal institucional

Bon dia

He seguit amb interès els comunicats que heu publicat en els darrers dies en relació a les càrregues policials esdevingudes el passat dia 4 a la Facultat de Filosofia i Lletres. M’ha sorprès, no obstant, no trobar cap mena de referència a altres comunicats – cartes de la Comunitat Universitària que reflexen opinions diferents a les expressades al portal institucional, malgrat el títol sota el qual es recopilen els comunicats que publiqueu sigui: “Comunicats en relació als fets ocorreguts a Lletres” (i no Comunicats de Suport al Rector) Link

Veient que publiqueu coses a barcelona.indymedia.org, estic segura que teniu accés a la pluralitat d’informacions que, al meu entendre, hauria de contemplar aquest portal (que si no vaig errada, és de tota la Comunitat Universitària, i no només de l’Equip de Govern, corregiu-me sisplau si m’equivoco).

Per això us encoratjo a que feu el mateix esforç per difondre totes les respostes generades per les càrregues policials.


Atentament”

ES VA TORNAR A DEMANAR PLURALITAT INFORMATIVA, SENSE RESPOSTA A CAP DELS MAILS.

Para: G.Premsa@uab.es,fecha 14-mar-2008 15:04 asunto sense notícies

A l’atenció del gabinet de premsa

Bon dia,

el darrer 9 de març us vaig escriure un correu electrònic en relació a la difussió que des del portal institucional feu dels “fets ocorreguts a lletres”(sic.).

Com no obtenia resposta per part vostre, ni tampoc observava canvis en la forma en que difoneu els aspectes relacionats amb els “fets ocorreguts a lletres”, vaig fer una queixa a través del servei que ofereix la uab (número de registre 2060, tramès a l’Àrea de Comunicació i Promoció el dia 11 de març).

Us encoratjo a respondre aquest correu i la reclamació així com a fer públics el conjunt de comunicats emesos en relació a aquests fets. Si la posició de l’Equip de Govern és de seguretat i convenciment respecte a les decisions que van prendre, no els farà pas mal que la gent opini amb coneixement de totes les lectures dels fets.

Relació de comunicats emesos dels quals tinc coneixement (evidentment aquesta relació no és necessàriament completa): AEP, SEPC, Assemblea contra la Precarietat, CAU, CGT, Comitè de Vaga UAB, PSUC-viu, Alternativa Jove- Joves d’EUiA, Joves Comunistes, a més, per suposat, dels que vosaltres incloeu al portal institucional i que són de sobres coneguts, en part, pel vostre esforç en difondre’ls

Atentament”

Posted in Uncategorized | 1 Comment »

LLETRES, GRAUS, BOLONYA I UNIVERSITAT PÚBLICA

Posted by Especial Bolonya a Juny 10, 2008

Per: Isabel Benítez i Carles Suárez (Estudiants de la Universitat Autònoma de Barcelona)

Recentment la UAB, ha tornat a ser notícia a causa de la oposició estudiantil a la aprovació dels graus. Els nous graus, que substitueixen les actuals llicenciatures i diplomatures, suposen una degradació de les titulacions, definits com estudis introductoris i generalistes, acompanyats d’una falsa avaluació contínua que impossibilita la conciliació de la vida laboral amb l´ acadèmica i una flagrant absència de programes concrets de beques públiques.

A tall d’exemple, els graduats en magisteri ja no podran accedir directament a les oposicions i substitucions, faran un grau de quatre anys i a hauran de fer un màster per poder exercir de mestres. Els graduats en dret també hauran de fer un postgrau per poder treballar com advocats. El grau, per tant, és un primer cicle allargat i l’especialització es deixa a postgraus amb un contingut no gaire diferent al dels actuals segons cicles, això si, tres vegades més car.

Des del Reial Decret de Graus d’octubre, el ritme institucional s’ha accelerat. A la UAB, els nous plans d’estudi han de ser aprovats per les Juntes de Facultat, òrgans antidemocràtics i estamentals. L’estudiantat té dret a un terç dels representants malgrat representar el 80% de la comunitat universitària. El rectorat i el deganat han intentat la fragmentació de les assemblees d’estudiants tot induint posicions corporatives i la cooptació d’estudiants aliés a les assemblees per a legitimar un procés mancat de temps i de debat.

L’Assemblea de Lletres (que va guanyar el 95% dels representats estudiantils a Junta) ha demanat un referèndum vinculant per a l’aprovació dels Graus. La resposta de la Degana ha estat convocar una Junta Permanent (on té blindada una majoria) per a aprovar els graus: fora de límit i de lloc de convocatòria, constituí la Junta i pretengué continuar la sessió l’endemà al Rectorat. L’Assemblea ha impugnat aquesta convocatòria al deganat, rectorat i Síndic de Greuges, i l’endemà, un cordó de seguretat volia identificar als juntaris (funció que no poden exercir) i impedir el dret al lliure trànsit i llibertat d’expressió reconeguts als estatuts de la UAB. L’estudiantat ha combinat acció institucional i desobediència civil, aconseguint que no s’aprovessin els graus. El rectorat i deganat, han respost amb criminalització, violència física, expedients i amenaces d’expulsió, quan no el incompliment de les seves pròpies normatives.

Els graus són un pas més del Procés de Bolonya, la finalitat del qual és liberalitzar el mercat de serveis educatius superiors, abaratir els costos d’investigació de les empreses privades i abaratir el preu de la mà d’obra qualificada (titulats universitaris). El preàmbul de la Llei Catalana d’Universitats ho fa explícit: “el govern de la Generalitat ha de preveure la liberalització d’aquest sector[l’ensenyament] en el marc de les negociacions de l’OMC”. I al sí de l’OMC ara s’està negociant l’Acord General de Comerç i Serveis (AGCS), el qual defineix com a subvencions –és a dir obstacles a la lliure competència- la “contribució financera derivada dels poders públics o de qualsevol organisme públic dins la jurisdicció territorial d’un país membre” o “ de qualsevol altre forma d’ajuda sobre els ingressos o els preus (…) si es confereix amb això un avantatge” (art. XV AGCS).

És aquest el motiu pel qual a Grècia, l’aplicació de l’EEES implicà una reforma de la Constitució que garantia el caràcter de servei públic de l’educació, reforma que no va estar possible. Però a l’AGCS no només es parla d’ensenyament universitari, també s’hi inclouen l’ensenyament primari, secundari, ensenyament superior, ensenyament per adults i “altres serveis d’ensenyament”. La Llei d’Educació (LEC), l’eliminació del batxillerat nocturn, la sostracció del nivell avançat de les escoles oficials d’idiomes (en favor de consorcis semiprivats), … són exemples de l’aplicació d’aquests acords. Aquesta és l’Europa del coneixement.

Davant aquesta situació, no hi ha més sortida que continuar lluitant amb els mitjans institucionals i de mobilització per tal de denunciar i paralitzar el procés alhora que s’articulen aliances amb la resta d’estaments especialment perjudicats per la reforma: els treballadors d’administració i serveis (que veuen com l’externalització i les dobles escales salarials s’estenen) i els professors no funcionaris i funcionaris (ofegats per la burocràcia que implica la reforma, la manca d’eines pedagògiques i materials per aplicar-la) als quals se’ls indueix a la prejubilació i l’abandonament de la universitat.

El procés de Bolonya suposa un atac sense precedents als drets històrics i la desobediència (bloquejos, vagues, tancades,manifestacions,…) és necessària degut a que els canals institucionals estan construïts contra l´estudiantat. Tanmateix ha d’anar acompanyada de propostes alternatives: front les corts feudals (Consell de Govern, Claustres, Juntes …), democràcia: referèndums vinculants a raó d’una persona un vot; front la manca d’informació, debats públics; front els filtres classistes, una universitat realment pública a preus socials, tan de matrícula com de serveis intrauniversitaris; front la llei de la selva, protecció eficaç de la llengua catalana.

Lluitem per una investigació i docència universitàries públiques, amb els recursos públics necessaris i amb clara finalitat social, de forma crítica, racional i científica. La qualitat comença per la qualitat de les condicions de treball del personal universitari: cap treballador sense contracte, estabilitat, salaris dignes i reconeixement de categories laborals per a tots els treballadors siguin docents, d’administració i serveis o investigadors. Més enllà de la universitat, la nostra tasca com a estudiants, i com a treballadors, és desenvolupar accions conjuntes amb els companys de secundària (estudiants, professors, treballadors), de les escoles d’adults, del batxillerat nocturn, i amb el conjunt dels treballadors i treballadores que no volen seguir avançant cap a la privatització de la educació. Perquè l’educació és cosa de tots i de totes i és la llavor del futur. I és cosa de tots oposar-nos a la privatització i construir una alternativa.

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

11.- ANECA/AQU?

Posted by Especial Bolonya a Juny 9, 2008

La LOU estableix que la qualitat de l’ensenyament pel que fa als professors, resultats de investigació i contingut dels estudis l’han de “medir” AGÈNCIES EXTERNES, és a dir, sense control polític (ni social) efectiu, malgrat les promeses que feia des de l’oposició ZP.

És com si les universitats fòsin com Fontvella i per tant, hi un laboratori que mesura la qualitat de les seves aigües.

Aquestes agències estatal (ANECA) i la catalana (AQU) SÓN ELS AGENTS que APROVARAN definitivament els Graus.

 • l’Agència Nacional per l’Avaluació de la Qualitat i Acreditació (ANECA-estatal) i l’Agència per la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU). Es tracta d’organismes externs a la comunitat universitària, que estan formats per empreses i que desenvolupen un paper determinant ja que són els responsables de l’avaluació tan de les universitats i de les titulacions, com del personal docent i investigador.
 • Aquestes agències establiran rànquings d’universitats i de titulacions seguint criteris neoliberals amb l’objectiu d’orientar tant la inversió empresarial com a l’escassa subvenció pública cap a les que vagin quedant millor situades. Així, hi haurà universitats de primera i de segona classe competint contínuament per ser més rendibles i aconseguir finançament. Això portarà també un gran increment de la competitivitat entre universitats i una important degradació de la qualitat de l’ensenyament i de la investigació, que passarà a estar regida per criteris de rendibilitat econòmica.

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

10.- Beques vs prèstecs.

Posted by Especial Bolonya a Juny 9, 2008

 • Les beques són una mesura que en teoria ha de garantir que un estudiant, encara que sigui de familia obrera, pugui estudiar i no deixar els estudis per treballar, sempre i quan tingui un rendiment acadèmic mínim.
  • Per això es donen en funció del nivell de renda.
  • Per això a tothom que tingui els requisits se l’han de donar (independentment de la previsió).

Per tant una beca contempla d’accés als estudis universitaris com un dret que ha de garantir a la població amb menys recurssos econòmics.

 • Els prèstecs tenen una dotació pressupostària limitada. Es donen en funció de l’ordre de petició i qui no hi arrivi mala sort. Els del Ministeri, són sense interessos (de moment) i s’han de tornar quan tinguis una molt bona feina. Els de la Generalitat són amb interessos i s’han de tornar sí o sí.

Per tant un prèstec veu l’accés als estudis universitaris com un privilegi que cadascú s’ha de costejar independentment del seu origen social.

D’altra banda, els postgraus no permeten demanar les beques tradicionals del règim general. O demanes un prèstec d’aquests o una beca predoctoral/màster (que es donen en funció de l’expedient acadèmic i abarquen a molt poca gent a la pràctica).

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

9.- I la revolució pedagògica?

Posted by Especial Bolonya a Juny 9, 2008

 • La revolució pedagògica no té sentit: no hi ha formació específica al professorat ni recurssos per tirar-la endavant (debats amb 100 persones?, treballs amb 25 persones?)
 • Per canviar el model pedagògic no calen ni eurocrèdits ni graus, de fet moltes facultats ja tenien metodologies participatives.
 • L’avaluació continuada ha sigut una demanda històrica del moviment estudiantil, però també els mitjans per portar-la a terme. Fer avaluació continuada sense beques i amb els horaris i ritmes que estan patint els estudiants dels plans pilots és una aberració i una fal·làcia.

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

8.- Què passa amb els estudiants que ara estan fent llicenciatures/diplomatures? Seràn llicenciats/diplomats o seràn graduats?

Posted by Especial Bolonya a Juny 9, 2008

De moment no ho sabem, però tenim indicis del que pot passar:

 • El Reial Decret estableix que tenen dret a seguir amb la normativa del seu pla d’estudis.
 • Això vol dir que no et poden treure el dret a examinar-te, però no et garanteix que tinguis docència (com ha passat amb altres reformes de plans d’estudis) i més, tenint en compte que el sistema és MOLT DIFERENT i que mantenir tot dos, supossa unes necessitats de personal que no es poden asumir (veure punt anterior).
 • Però també estableix que les universitats establiran els mecanismes per propiciar el trasvals d’estudiants de plans antics als nous.
 • Les darreres declaracions de la Ministra d’Educació és que es donaran totes les facilitats perque així sigui.
 • Actualment, les estadístiques de la UAB contabilitzen a TOTS/ES els estudiants com a “graus”, malgrat que són estudiants de llicenciatura i diplomatura.

La UAB encara no s’ha pronunciat oficialment en cap sentit, malgrat diverses demandes d’aclaració. Tot el que es digui per part de la institució no té cap document oficial que ho estableixi. Compte amb la desinformació dels degans i vicedegans i compte amb les mentires.

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

7.- Una llicenciatura/diplomatura equival a un grau?

Posted by Especial Bolonya a Juny 9, 2008

 • No. Les llicenciatures i diplimatures estan regulades i tenen categoríes laborals específiques. Els Graus no.
 • Els Graus estan definits pel RD com a “estudis generalistes”, independentment del que cada facultat faci, aquesta és la consideració oficial del seu contingut.
 • Declaracions d’un especialista en Sociologia de l’Educació i promotor del Pla Pilot de Sociologia: “les empreses ens demanen estudis per dir quines competències els hi convenen pels treballadors del futur i ens diuen “que la gent sàpiga fer però que no pugui demanar la seva categoria al conveni”. Més clar, l’aigua.

Posted in Uncategorized | 2 Comments »

6.- Supossa l’aplicació de l’EEES una pujada dels preus dels estudis?

Posted by Especial Bolonya a Juny 9, 2008

 • Si. El fet de fer de l’antic segon cicle un postgrau estableix un altre rang per a la regulació pública dels seus preus segons els barems dels antics postgraus (doctorats, bàsicament) que ara per ara tripliquen el preu del crèdit d’una llicenciatura.–> de moment el preu del segon cicle es triplica.
 • Públic no més vol dir “publicat al BOE” o en el seu defecte al “DOGC”, compte. Per tant, preu públic no és garantia de “preu popular”.
 • L’art. 81 de la LOU estableix que el preu dels estudis (siguin de grau o postgrau) s’ha d’acostar progressivament al preu real dels estudis. Això vol dir pujar, inevitablement.

En el caso de estudios conducentes a la obtención de títulos de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional, los precios públicos y derechos los fijará la Comunidad Autónoma, dentro de los límites que establezca el Consejo de Coordinación Universitaria que estarán relacionados con los costes de prestación del servicio“(art.81.b)

 • D’altra banda, la proliferació de títols propis intermitjos (com vol fer la UAB) supossa increment dels pagaments de taxes per emissió de títols.
 • D’altra banda, si vols exercir “mobilitat” sigui a Europa o a l’Estat, això supossa, com ara, pagar la convalidació d’estudis (no més canvia la unitat de recompte, abans crèdits de diferent tipus, ara Eurocrèdits). Convalidació d’estudis=pagament de taxes + cursos complementaris.

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

5.- Què passa amb l’ensenyament en català?

Posted by Especial Bolonya a Juny 9, 2008

Quan l’educació superior és una mercaderia i l’objectiu és guanyar mercat, i segons els mèrits fets en aquest sentit s’obtèn finançament públic…és clar que el català no té gaires papeletes per ser un atractiu mundial de captació de talents de l’estranger… A menys que, la Generalitat utilitzi la llengua com a eina de divisió i legitimació del procès (amb les limitacions estructurals que esmentem) o a no ser que La Caixa tingui especial interès en que la població pugui desenvolupar la seva feina qualificada i especialitzada en la llengua del territori i decideixi donar diners per això…

La protecció de la llengua és com la protecció de les beques: una prioritat social però no de mercat i aquest tipus de prioritats contradiuen tot l’esperit del discurs i de les lleis promulgades fins ara.

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »